Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

De tre nøgler til perfekt hydronisk regulering

For at opnå det ønskede indeklima ved så lavt energiforbrug som muligt, skal tre betingelser være opfyldt.

Betingelse 1

Det foreskrevne flow skal være til stede i alle terminaler. For at opfylde denne første betingelse kræves der en hydronisk indregulering. Den hydroniske indregulering forhindrer, at for høje flow i nogle kredse forårsager for lave flow i andre. Ved en hydronisk indregulering opdager du, om pumperne er overdimensioneret og kan kontrollere, at anlægget virkelig leverer de funktioner og den kapacitet, som konstruktøren har tænkt sig fra starten.

Betingelse 2

Differenstrykket over reguleringsventilerne må ikke variere for meget
Den anden betingelse for at opnå en stabil og nøjagtig regulering er, at differenstrykket over reguleringsventilerne ikke må variere for meget. Også her kræves der hydronisk indregulering for at opfylde betingelsen. I virkeligheden er hydronisk indregulering den eneste måde, hvorpå man kan identificere og afhjælpe de egentlige årsager bag anlæggets driftsproblemer.

Betingelse 3

Flowene skal være kompatible ved grænsefladerne i systemet. Den tredje betingelse for at opnå en perfekt hydronisk indregulering er, at flowene skal være kompatible ved anlæggets grænseflader. Hvis denne betingelse skal opfyldes, kræves der en hydronisk indregulering, for at systemet skal kunne afgive den installerede effekt. Indreguleringsproceduren giver dig mulighed for at lokalisere og afhjælpe alle hydroniske problemer. Den peger også på en eventuel overdimensionering af pumperne og bidrager til en reduktion af de omkostninger, som vedrører pumpefunktionen.

Den bedste måde at opfylde disse tre betingelser på er at udføre en indregulering. Årsagen er, at indreguleringen sørger for, at anlægget virkelig leverer den kapacitet, som konstruktøren har tænkt sig, og at det fungerer korrekt.

Vil du gerne vide mere?