Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Vykdydami savo veiklą mes elgiamės sąžiningai ir laikydamiesi etinių principų

Pagal etinius principus plėtojama verslo veikla

Sąžininga elgsena mums nesukelia jokių rūpesčių. Plėtodami savo verslą mes stengiamės elgtis taip, kaip norėtumėme, kad su mumis elgtųsi kiti. Priklausydami Indoor Climate Group mes be jokių išlygų laikomės įstatyminių ir sutartinių reikalavimų, gerbiame juos. Mes keliame sau aukštus reikalavimus dėl etinių standartų, taip pat to reikalaujame iš savo partnerių ir tiekėjų.

Pasitikėjimo savo klientais, tiekėjais ir prekes pristatančiais partneriais pagrindą mes kuriame užtikrindami, kad pokyčiams būtų užbėgta už akių ankstyvoje stadijoje, taip pat mes stengiamės palaikyti atvirą komunikavimą per visus sutarties etapus.

Mūsų darbuotojai visada veikia laikydamiesi atitinkamų norminių principų

IMI Hydronic Engineering tikslas visada buvo veikti, laikantis etinių ir teisinių nuostatų. Naujasis mūsų elgesio kodeksas įformina šį mūsų įsitikinimą. Kiekvienas darbuotojas yra apmokomas, išdėstant šio kodekso esmę, todėl aiškiai žino, ko iš jo ar jos yra tikimasi. Užtikrindami, kad visi darbuotojai veiktų laikydamiesi teisinių ir etinių nuostatų, mes tuo pačiu užtikriname, jog mūsų verslas taip pat bus plėtojamas laikantis aukščiau įvardintų nuostatų.