Cookies  - это небольшой объем данных, которые посылает Вам сервер и временно сохраняется в Вашем компьютере. Эти данные хранят историю ваших действия на сайте и обеспечивают максимально удобное для Вас использование сайта. Если Вы не хотите сохранять эту информацию на Вашем компьютере, Вы можете установить соответствующие настройки Вашего браузера. Опция «помощи» вашего браузера поможет Вам в этом. Если вы отключите опцию сохранения Cookies, вы не сможете использовать функции сайта, которые требуют некоторую информацию о Вас для начала работы с ними.

Узнайте больше о Политике Конфиденциальности IMI Hydronic Engineering для cookies и других схожих инструментов.

Byt och förnya - praktisk renoveringshandbok

För Dig som skall renovera ett värme- eller tappvattensystem har vi tagit fram handboken "Byt och förnya". Den hjälper dig att hitta de rätta produkterna för att systemet skall bli så energieffektivt som möjligt.

Att förnya VVS-systemet innebär oftast sänkta energikostnader. Genom att
t ex installera termostater kan Du spara energi – varje grad vi kan sänka temperaturen i rummet ger en energibesparing på 6-8 %. För om- och tillbyggnad har IMI Hydronic Engineering termostater som direkt passar till de flesta på marknaden förekommande radiatorventiler.

Läs mer om våra produkter och lösningar för energismarta renoveringar i vår ROT handbok "Byt och förnya".

ROT-handbok Byt och förnya

Handbok "Byt och Förnya"

Handboken är ett axplock ur IMI Hydronic Engineering utbud av produkter och lösningar. För att se vårt kompletta produktsortiment, gå till sektionen Produkter och lösningar