Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Transfero T_

Transfero T_ je řada přesných expanzních automatů do 10 MW s čerpadly pro topné, solární a chladicí soustavy. Používá se především v soustavách s vysokým výkonem, požadavkem kompaktního řešení a přesného udržování tlaku. Vedle základní verze lze za poměrně malé finanční navýšení instalovat kombinované zařízení s odplyněním a automatickým doplňováním.

Informácie o produktoch

Vhodné pro soustavy s celkovým výkonem do 10 MW

Transfero T_ je řada přesných expanzních automatů do 10 MW s čerpadly pro topné, solární a chladicí soustavy. Používá se především v soustavách s vysokým výkonem, požadavkem kompaktního řešení a přesného udržování tlaku. Vedle základní verze lze za poměrně malé finanční navýšení instalovat kombinované zařízení s odplyněním a automatickým doplňováním.

Technický popis - TecBox

Oblast použití:

Vytápěcí, solární a vodní chladicí soustavy. Pro zařízení dle evropských norem EN 12828, solární soustavy dle EN 12976, ENV 12977 s ochranou před vysokými teplotami v případě výpadku napájení.

Teplonosná látka:

Neagresivní a netoxické teplonosné látky.
Pro mrazuvzdorné přísady až do 50%.

Tlaky:

Min. jmenovitý tlak, PSmin: 0 bar
Max. jmenovitý tlak, PS: dle typu

Teploty:

Maximální připustná teplota, TS: 70°C
Minimální připustná teplota, TSmin: 0°C
Maximalni připustná teplota okolí, TU: 40°C
Minimální připustná teplota okolí, TUmin: 5°C
Max. provozní teplota pro doplňovaní, TW: 30°C (TP, TPV, TPV...P)

Přesnost:

Přesné udržování tlaku ± 0.2 bar.

Napájení:

230 V/50 Hz (T, TP, TV, TPV)
3x400/50 nebo 3x400/60 (TPV...P), dle typu.

Třída ochrany:

IP 54 dle normy EN 60529

Materiál:

Základní materiály: ocel, mosaz a bronz.

Přeprava a skladování:

V suchém prostředí chráněném před mrazem.

Schválení:

CE testováno dle požadavků evropských směrnic PED/DEP 97/23/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC.

Technický popis - Expanzní nádoby

Oblast použití:

Pouze v kombinaci s řídící jednotkou TecBox.
Viz. použití v Technickém popisu - řídící jednotka TecBox.

Teplonosná látka:

Neagresivní a netoxické teplonosné látky.
Pro mrazuvzdorné přísady až do 50%.

Tlaky:

Min. jmenovitý tlak, PSmin: 0 bar
Max. jmenovitý tlak, PS: 2 bar

Teploty:

Maximální připustná teplota, TS: 120°C
Minimální připustná teplota, TSmin: -10°C
Maximální připustná teplota vaku, TB: 70°C
Minimální připustná teplota vaku, TBmin: 5°C

Materiál:

Ocel. Barva berylium.
Vzduchotěsný butylový vak airproof dle normy EN 13831 a dle podnikové normy IMI Pneumatex.

Přeprava a skladování:

V suchém prostředí chráněném před mrazem.

Schválení:

CE atestová zkouška podle PED/ DEP 97/23/EC.

Záruka:

Transfero TU, TU...E: 5 let záruka na nádobu.
Transfero TG, TG...E: 5 let záruka na neprodyšný butylový vak, 2 roky na nádobu.

Veškeré produkty, texty, fotografie a diagramy použité v tomto dokumentu mohou být změněny společností IMI Hydronic Engineering bez předchozího upozornění a udání důvodu.
Pro aktuální informace o našich produktech a technických datech, navštivte prosím stránky www.imi-hydronic.com.

Provedení

Animácie

Interaktívna animácia Vám ukáže simuláciu funkcií nášho inovatívneho produktu, ktoré môžu byť uplatnené vo Vašej hydraulickému sústave HVAC. Kliknite na tlačidlo Play a môžete začať.