Vår webbplats använder cookies för att bättre tillgodose dina behov. Genom att ställa in din webbläsare kan du blockera eller ta bort cookies. Detta kan dock leda till att webbplatsen inte fungerar korrekt eller inte alls. Genom att fortsätta använda webbplatsen, utan ändringar i din webbläsares inställningar, samtycker du till användning av cookies.
Läs mer om vår personuppgiftspolicy och hantering av cookies.

Compresso

Compresso är ett noggrant tryckhållningssystem med kompressor för värme-, kyl- och solfångarsystem. Det är speciellt användbart där kompakthet och noggrannhet behövs. Compresso är ämnat för systemstorleken är mellan Statico och Transfero.

Produktinformation

Tryckhållningssystem med kompressorer

Compresso är ett noggrant tryckhållningssystem med kompressor för värme-, kyl- och solfångarsystem. Det är speciellt användbart där kompakthet och noggrannhet behövs. Compresso är ämnat för systemstorleken är mellan Statico och Transfero.

Teknisk beskrivning - Styrenhet TecBox

Användningsområde:

Värme-, solvärme- och kylsystem.
För system enligt EN 12828, solvärmesystem enligt EN 12976, ENV 12977 med extern temperaturvakt vid eventuellt strömbortfall.

Medie:

Icke aggressivt eller icke giftigt vatten med tillsats av högst 50 % frostskyddsmedel.

Tryck:

Min tillåtet tryck, PSmin: 0 bar
Max tillåtet tryck, PS: se Artiklar

Temperatur:

Max tillåten temperatur, TS: 70°C
Min tillåten temperatur, TSmin: 5°C
Max tillåten omgivningstemperatur, TU: 40°C
Min tillåten omgivningstemperatur, TUmin: 5°C
Max tillåten temperatur for vattenpåfyllning, TW: 30°C (CPV, CPV...C)

Noggrannhet:

Tryckhållning med precision ± 0.1 bar.

Spänning:

230 V/50 Hz

Elektrisk belastning:

Se respektive artikel.

Skyddsklass för skydd mot fukt och fysisk kontakt:

IP enligt EN 60529
IP 22 (C 10...F, CPV, CPV...C)
IP 54 (C 20, CX)

Ljudtrycksnivå:

59 dB(A) (C 10...F, CPV, CPV...C)
64 dB(A) (C 20)

Material:

I huvudsak: stål, mässing och brons.

Funktion, Utrustning, Egenskaper:

- Styrenheten BrainCube. Självoptimerande med minnesfunktion.
- Silentrun drift. Särskilt tyst. Tryckoptimerat startläge.
- Övervakning av vattenpåfyllning med fillsafe. Med möjlighet att styra vattenpåfyllning genom en Pleno P. Med kontaktvattenmätare och avskiljningstank typ AB enligt EN 1717, SVGW-testad (CPV, CPV...C).
- Metallhölje av hög kvalitet (C...F) med handtag (C10, C20, CPV, CPV...C).
- Golvmodell (C10, C20, CPV, CPV...C).
- Kan installeras framför (C10, C20) eller intill (C10, C20, CPV, CPV...C) primärkärlet.
- Utrymmesbesparande montering i primärkärlen CU eller CG upp till 800 liter, PS 6 bar (C 10...F).
- Med inbyggt väggfäste (CX).
- Inklusive monteringssats för anslutning av TecBox till primärkärlets luftsida.


Vid val av CPV

- Vacusplit avgasning av spraytyp av systemet och påfyllningsvattnet i ett vakuumkärl.
- Ecointerval drift för kontinuerlig avgasning och intervallavgasning.
- Kylversion, isolerad och ångspärrad (CPV...C).
- Avstängningsventiler mot systemet.

Transportering och förvaring:

I frostfria, torra utrymmen.

Typgodkännande:

CE-testad enligt kraven i de europeiska direktiven PED/DEP 97/23/EC, 2004/108/EG, 2006/95/EG.

Teknisk beskrivning - Expansionskärl

Användningsområde:

Bara tillsammans med stryenhet TecBox.
Se användningsområde under Teknisk beskrivning - Styrenhet TexBox.

Tryck:

Min tillåtet tryck, PSmin: 0 bar
Max tillåtet tryck, PS: se Artiklar

Temperatur:

Maximalt tillåten temperatur, TS: 120°C
Minsta tillåtna temperatur, TSmin: -10°C
Maximalt tillåten bälgtemperatur, TB: 70°C
Minsta tillåtna bälgtemperatur, TBmin: 5°C

Medie:

Icke aggressivt eller icke giftigt vatten med tillsats av högst 50 % frostskyddsmedel.

Material:

Stål. Färg beryllium.
Airproof butylbälg enligt EN 13831.

Funktion, Utrustning, Egenskaper:

- Bälgen kan luftas upptill och kondensat kan avtappas i botten.
- Sinusring för stående montering (CU, CU...E). Fötter för stående montering (CG, CG...E).
- Airproof butylbälg (CU, CU...E, CG, CG...E), utbytbar (CG, CG...E).
- Inspektionsöppningar för endoskop för invändig inspektion (CU, CU...E). Två flänsöppningar för invändig inspektion (CG, CG...E).
- Korrosionsskyddande invändig beläggning för minsta möjliga slitage på bälgen (CG, CG...E).
- Inklusive flexibel slang för anslutning på vattensidan och avtappningsventil med kulventil för snabb avtappning (CU, CG).
- Inklusive monteringssats för anslutning av kärlens luftsida och avtappningsventil för vattensidans
anslutning med kulventil för snabb avtappning (CU...E, CG...E).

Transportering och förvaring:

I frostfria, torra utrymmen.

Typgodkännande:

CE-testad enligt PED/DEP 97/23/EC.

Garanti:

Compresso CG, CG...E: 5 års garanti på den lufttäta butylbälgen.
Compresso CU, CU...E: 5 års garanti på hela kärlet.

Produkterna, texterna, fotona, grafiken och diagrammen i denna folder kan ändras av TA Hydronics utan föregående meddelande och utan att några skäl anges. Den senaste informationen om våra produkter och specifikationer finns på www.tahydronics.se.

Artikelinformation

Animeringar

Use this interactive animation to simulate the effects of our innovative product as it would perform in your HVAC system. Click the play button to get started!

AMA-koder