Vår webbplats använder cookies för att bättre tillgodose dina behov. Genom att ställa in din webbläsare kan du blockera eller ta bort cookies. Detta kan dock leda till att webbplatsen inte fungerar korrekt eller inte alls. Genom att fortsätta använda webbplatsen, utan ändringar i din webbläsares inställningar, samtycker du till användning av cookies.
Läs mer om vår personuppgiftspolicy och hantering av cookies.

Transfero T_

Transfero T är ett noggrant tryckhållningssystem med pumpar upp till 10 MW för värme-, kyl- och solfångarsystem. Det skall användas när hög prestanda, kompakthet och noggrannhet behövs. Transfero kan även fås med kostnadseffektivt integrerad avgasning och vattenpåfyllning.

Produktinformation

Tryckhållningssystem upp till 10 MW med pumpar

Transfero T är ett noggrant tryckhållningssystem med pumpar upp till 10 MW för värme-, kyl- och solfångarsystem. Det skall användas när hög prestanda, kompakthet och noggrannhet behövs. Transfero kan även fås med kostnadseffektivt integrerad avgasning och vattenpåfyllning.

Teknisk beskrivning - Styrenhet TecBox

Användningsområde:

Värme-, solvärme- och kylsystem.
För system enligt EN 12828, solvärmesystem enligt EN 12976, ENV 12977 med extern temperaturvakt vid eventuellt strömbortfall.

Medie:

Icke aggressivt eller icke giftigt vatten med tillsats av högst 50 % frostskyddsmedel.

Tryck:

Min tillåtet tryck, PSmin: 0 bar
Max tillåtet tryck, PS: se Artiklar

Temperatur:

Max tillåten temperatur, TS: 70°C
Min tillåten temperatur, TSmin: 0°C
Max tillåten omgivningstemperatur, TU: 40°C
Min tillåten omgivningstemperatur, TUmin: 5°C
Max tillåten temperatur for vattenpåfyllning, TW: 30°C (TP, TPV, TPV...P)

Noggrannhet:

Tryckhållning med precision ± 0.2 bar.

Spänning:

230 V/50 Hz (T, TP, TV, TPV)
3x400/50 or 3x400/60 (TPV...P), se Artiklar.

Skyddsklass för skydd mot fukt och fysisk kontakt:

IP 54 enligt EN 60529

Material:

I huvudsak: stål, mässing och brons.

Funktion, Utrustning, Egenskaper:

- Styrenheten BrainCube. Självoptimerande med minnesfunktion.
- Dynaflex drift. Elastisk varvtalsstyrd drift (T, TP, TV, TPV). 2 förtryckta expansionskärl för optimal tryckhållningmaintenance (TPV...P).
- Övervakning av vattenpåfyllning med fillsafe. Med möjlighet att styra vattenpåfyllning genom en Pleno P (T, TV). Med kontaktvattenmätare och avskiljningstank typ AB enligt EN 1717, SVGW-testad (TP, TPV, TPV...P).
- Oxystop avgasning av systemet och påfyllningsvattnet under partiellt vakuum (TV, TPV).
- Skyddade avstängningar mot systemet.
- Variabel installation intill primärkärlet.
- Metallhölje av hög kvalitet (T, TP, TV, TPV, TPV...P) med handtag (T, TP, TV, TPV).
- Inklusive armerade rostfria slangar för anslutning av primärkärlet.

Transportering och förvaring:

I frostfria, torra utrymmen.

Typgodkännande:

CE-testad enligt kraven i de europeiska direktiven PED/DEP 97/23/EC, 2004/108/EG, 2006/95/EG.

Teknisk beskrivning - Expansionskärl

Användningsområde:

Bara tillsammans med stryenhet TecBox.
Se användningsområde under Teknisk beskrivning - Styrenhet TexBox.

Medie:

Icke aggressivt eller icke giftigt vatten med tillsats av högst 50 % frostskyddsmedel.

Tryck:

Min tillåtet tryck, PSmin: 0 bar
Max tillåtet tryck, PS: 2 bar

Temperatur:

Max tillåten temperatur, TS: 120°C
Min tillåten temperatur, TSmin: -10°C
Max tillåten bälgtemperatur, TB: 70°C
Min tillåten bälgtemperatur, TBmin: 5°C

Material:

Stål. Färg beryllium.
Airproof butylbälg enligt EN 13831 och Pneumatex företagsstandard.

Funktion, Utrustning, Egenskaper:

- Bälgen kan luftas upptill och kondensat kan avtappas i botten.
- Sinusring för stående montering (TU, TU...E). Fötter för stående montering (TG, TG...E).
- Airproof butylbälg (TU, TU...E, TG, TG...E), utbytbar (TG, TG...E).
- Inspektionsöppningar för endoskop för invändig inspektion (TU, TU...E). Två flänsöppningar för invändig inspektion (TG, TG...E).

Transportering och förvaring:

I frostfria, torra utrymmen.

Typgodkännande:

CE-testad enligt PED/DEP 97/23/EC.

Garanti:

Transfero TU, TU...E: 5 års garanti på hela kärlet.
Transfero TG, TG...E: 5 års garanti på den lufttäta butylbälgen.

Produkterna, texterna, fotona, grafiken och diagrammen i denna folder kan ändras av TA Hydronics utan föregående meddelande och utan att några skäl anges. Den senaste informationen om våra produkter och specifikationer finns på www.tahydronics.se.

Artikelinformation

Animeringar

Use this interactive animation to simulate the effects of our innovative product as it would perform in your HVAC system. Click the play button to get started!

AMA-koder