Vår webbplats använder cookies för att bättre tillgodose dina behov. Genom att ställa in din webbläsare kan du blockera eller ta bort cookies. Detta kan dock leda till att webbplatsen inte fungerar korrekt eller inte alls. Genom att fortsätta använda webbplatsen, utan ändringar i din webbläsares inställningar, samtycker du till användning av cookies.
Läs mer om vår personuppgiftspolicy och hantering av cookies.

Pleno

Tryckövervakning och påfyllning enligt rekommendationerna i EN 12828-4.7.4. Pleno ser till att det alltid finns en tillräcklig vattenreserv för att expansionskärlet ska fungera optimalt. Om nivån sjunker under minimum så tillsätts vatten automatiskt i systemet. Övervakningen av vattenpåfyllningen görs elektroniskt med fillsafe vilket ger maximal säkerhet.

Produktinformation

Tryckövervakning och vattenpåfyllningssystem

Tryckövervakning och påfyllning enligt rekommendationerna i EN 12828-4.7.4. Pleno ser till att det alltid finns en tillräcklig vattenreserv för att expansionskärlet ska fungera optimalt. Om nivån sjunker under minimum så tillsätts vatten automatiskt i systemet. Övervakningen av vattenpåfyllningen görs elektroniskt med fillsafe vilket ger maximal säkerhet.

Teknisk beskrivning

Användningsområde:

Värme-, solvärme- och kylsystem.
För system enligt EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953.

Medie:

Inlopp: färskvatten
Utlopp (anläggningssida): Icke aggressivt eller icke giftigt vatten.
Tillsats av högst 50 % frostskyddsmedel.

Tryck:

Min tillåtet tryck, PSmin: 0 bar

Temperatur:

Max tillåten temperatur, TS: 65 °C (P, PI), 30 °C (PI 6, PI 9)
Min tillåten temperatur, TSmin: 0 °C
Max tillåten omgivningstemperatur, TU: 40 °C

Spänning:

230 V/50 Hz

Skyddsklass for skydd mot fukt och fysisk kontakt:

Pleno P: IP 65
Pleno PI: IP 54

Material:

Pleno PI 9.1: Metallhölje av hög kvalitet.
Pleno PI 6.1, 6.2: Metallhölje av hög kvalitet med handtag.

- Styrenheten BrainCube. Självoptimerande med minnesfunktion (PI, PI 6, PI 9).
- Fillsafe vattenpåfyllning. Tryckberoende. För förtryckta expansionskärl, till exempel Statico (PI).
- Fillsafe vattenpåfyllning. Tryck- eller nivåberoende. För förtryckta expansionskärl till exempel Statico, eller tryckhållningsstationer till exempel Compresso.
- Extern styrning från tryckhållnings- eller avgasningsstationer, till exempel Compresso eller Transfero (P, PI 6, PI 9).
- Med kontaktvattenmätare och backventil typ BA enligt EN 1717, DVGW, SVGW, KIWA N.V., BELGAQUA, WRAS och ACS-testad (P, PI).
- Med kontaktvattenmätare och avskiljningstank typ AB enligt EN 1717, SVGW-testad (PI 6, PI 9).
- Med inbyggt väggfäste (P, PI, PI 9)
- Golvmodell (PI 6).

Typgodkännande:

Pleno PI (utan pumpar): CE-testad enligt kraven i de europeiska direktiven 2004/108/EG, 2006/95/EG.
Pleno PI (med pumpar): CE-testad enligt kraven i de europeiska direktiven PED/DEP 97/23/EC, 2004/108/EG, 2006/95/EG.

Produkterna, texterna, fotona, grafiken och diagrammen i denna folder kan ändras av TA Hydronics utan föregående meddelande och utan att några skäl anges. Den senaste informationen om våra produkter och specifikationer finns på www.tahydronics.se.

Artikelinformation

Animeringar

Use this interactive animation to simulate the effects of our innovative product as it would perform in your HVAC system. Click the play button to get started!

AMA-koder